ارسال مقاله
کمينه

تذکر: ارسال مقاله هزینه ای ندارد. لذا از تمامی مقاله دهندگان ارجمند تقاضا می شود برای ثبت نام در کنفرانس، تا مشخص شدن نتایج مقالات (دی ماه) منتظر بمانند. در غیر اینصورت بعد از ثبت نام هیچ مبلغی (مبنی بر مابه التفاوت هزینه ثبت نام مقاله دهندگان و ثبت نام آزاد) به ایشان عودت داده نخواهد شد. لازم به ذکر است که هزینه ثبت نام برای حضور هر نفر در کنفرانس خواهد بود و پذیرش مقاله، هزینه ای ندارد.

فرمت تهیه فایل مقاله (فایل PDF)

محورهای تخصصی کنفرانس

ارسال مقالهحريم كاربران  |  شرایط استفاده
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای گروه پژوهشی صنعتی آریانا محفوظ می‏باشد